Lifehack đã cùng các chuyên gia dinh dưỡng nghiên cứu về những hiệu quả của việc nhịn ăn sẽ làm cho bạn ngạc nhiên.