Trong vài năm trở lại đây, cây Chùm ngây(Moringa Oleifera) đã bắt đầu du nhập vào nước ta