Đến giờ tôi vẫn chưa hết vui mừng vì sau bao nhiêu năm chịu đựng, thuốc thang chữa đại tràng. Tôi bị viêm đại tràng 12 năm nay, khổ sở vô cùng, ăn uống kiêng khem, sinh hoạt bất tiện, nhưng đến giờ thì tôi đã có thể sống vui vẻ, ăn uống thoải mái.