Nhiều doanh nghiệp hiện đã áp dụng chính sách tăng lương theo định kì, thế nhưng cũng có không ít đơn vị vẫn áp dụng tăng lương dựa trên sự “cống hiến”. Vì thế, nếu không muốn mức thu nhập của mình “dậm chân tại chỗ” thì bạn nên chủ động đề xuất tăng lương vào những thời điểm thích hợp.