“Text neck syndrome” là hội chứng đau cổ do sử dụng điện thoại và các thiết bị công nghệ.