Phương pháp bấm huyệt theo y thuật võ đạo của lương y võ sư Lê Hùng Sơn là một trong những phương thức hiếm hoi chữa trị hiệu quả bệnh tự kỷ, tăng năng động cho nhiều trẻ em trên cả nước.