Chữa bệnh ung thư và covid-19 bằng y học cổ truyền đang được giới khoa học và lương y nghiên cứu và đưa vào áp dụng tại Việt Nam. Một trong những tiên phong  là Lương y Nguyễn Đức Hai đã  chữa trị  cho nhiều bệnh nhân  với tỉ lệ thành công cao.