Chiến trường kinh doanh là một chiến trường khốc liệt bất cứ doanh nghiệp nào cũng phải trải qua giai đoạn này và Sâm Baby Kids cũng không ngoại lệ, dù muốn hay không thì đó là “luật chơi” của những doanh nghiệp.