Các triệu chứng bệnh nguy hiểm ở phụ nữ thường khó nhận biết và không gây nhiều đau đớn.