Hầu hết chúng ta dành phần lớn cuộc sống hằng ngày tại nơi làm việc. Nhiều người thắc mắc tại sao người khác trông khỏe hơn mình, trong khi mình mắc bệnh suốt.