Bị ung thư là chắc chắn mọi người nghĩ đã nhận lấy “ án tử” cho bản thân người bệnh và gia đình vì chạy chữa tốn kém mà không kéo dài được tuổi thọ. Tuy nhiên bây giờ không hẳn bệnh nhân ung thư nào cũng hết hy vọng.