Sản phẩm Hộp năng lượng kỳ diệu là một trong những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, bằng cách ứng dụng năng lượng ánh sáng hồng ngoại xa vào đời sống, giúp nâng cao sức khỏe và mang đến những giải pháp mới siêu hiệu quả trong việc xử lý nỗi lo âu hằng ngày của mỗi gia đình.