không ăn bí đao sống vì tính xà phòng rất cao hoặc ăn bí đao nấu quá chín đều không tốt.Sai lầm chết người khi dùng bí đao không đúng cách