Tâm lý trị liệu hiện được các nhà khoa học trên thế giới nhận định là một giải pháp can thiệp mang lại hiệu quả to lớn trong điều trị trầm cảm. Giải pháp này đã giúp cho hàng triệu người trên thế giới tìm thấy ý nghĩa cuộc sống và sức khỏe toàn diện cả về mặt tâm lý lẫn thể chất.