Hiện nay trên mạng đang lan truyền thông tin về việc trung tâm Mao Hoàn Khang có bí quyết gia truyền điều trị chứng rụng tóc vô cùng hiệu quả.  Sự thật bộ sản phẩm Mao Hoàn Khang có mọc tóc thần kỳ như lời đồn?