Nhiều người thường mang tâm lí “sợ sệt” khi đang có ý định rời khỏi môi trường làm việc đã gắn bó vì nhiều lí do khác nhau, mặc dù vậy mọi sự đánh đổi đều có thể đem lại cho bạn nhiều cơ hội để phát triển bản thân.