Vừa qua, theo thống kê báo cáo của Cục quản lý thị trường có rất nhiều sản phẩm – TPCN trôi nổi vì lý do không đủ giấy phép, không cam kết được chất lượng hiệu quả làm hệ luỵ tới ngời tiêu dùng, nhiều trường hợp mất niềm tin. Một sản phẩm được nhiều người tin dùng và trường tồn được với thời gian cũng bởi lý do chất lượng làm nên tất cả.