Con tôi sinh ra được 3,2 kg, tháng đầu cháu tăng 1,3 kg nhưng sang tháng thứ 3, cháu ăn và đi ngoài rất ít, mỗi tuần một lần và chỉ lên được 5 lạng. Tôi rất lo lắng, mong được bác sĩ tư vấn. (Thu Hiền, Hà Nội)