Bạn có thói quen uống trà vào buổi sáng không? Uống trà vào buổi sáng là thói quen của không ít người.