Nhờ nền tảng y học dân tộc từ gia đình với nhiều bài thuốc gia truyền quý chuyên trị các chứng bệnh của phụ nữ, trong đó có những bài chuyên giúp phụ nữ làm đẹp, Hoàng Tuyết Mai đã quyết tâm đầu tư, nghiên cứu và xây dựng cho mình thương hiệu làm đẹp riêng cho mình mang tên Hoàng Zn (Zini Hoàng).