Chương 20: Các nguyên nhân ngoại sinh của bệnh và tử vong (V01-Y98)

  • Cập nhật : 09/06/2015

CHƯƠNG XX: CÁC NGUYÊN NHÂN NGOẠI SINH CỦA BỆNH VÀ TỬ VONG (V01-Y98)

CHAPTER XX: EXTERNAL CAUSES OF MORBIDITY AND MORTALITY (V01-V99)

Tai nạn giao thông (V01-V99)

Transport accidents

Người đi bộ bị thương trong tai nạn giao thông (V01-V09)

Pedestrian injuried in transport accident

V01 NĐB bị thương do va chạm với xe đạp - Pedestrian injuried in collision with pedal cycle

V02 NĐB bị thương do va chạm với môtô 2-3 bánh -Pedestrian injuried in collision with two-or tthree wheeled motor vehicle

V03 NĐB bị thương do va chạm với ô tô, xe tải thu nhặt, xe tải -Pedestrian injuried in collision with car, pick-up truck or van

V04 NĐB bị thương do va chạm với xe tải hạng nặng và xe buýt -Pedestrian injuried in collision with heavy transport vehicle or bus

V05 NĐB bị thương do va chạm với tầu hỏa, ô tô ray -Pedestrian injuried in collision with railway train or railway vehicle

V06 NĐB bị thương do va chạm với xe không động cơ khác -Pedestrian injuried in collision with other nomotor vehicle

V09 NĐB bị thương trong những tai nạn (TN) xe cộ khác không xác định - Pedestrian injuried in other and unspecified transport accidents

Người đi xe đạp bị thương trong tai nạn giao thông (V10-V19)

Peedal cyclist injuried in transport accident

V10 Người đi xe đạp bị thương vì va chạm với người đi bộ hay súc vật - Pedal cyclist injuried in collision with pedestrian or animal

V11 Người đi xe đạp bị thương khi va chạm với người đạp xe đạp khác - Pedal cyclist injuried in collision with other pedal cyclist

V12 Người đi xe đạp bị thương khi va chạm với mô tô 2-3 bánh – Pedal cyclist injuried in collision with two-or three wheeled motor vehicle

V13 Người đi xe đạp bị thương khi va chạm với ô tô, xe tải thu góp và xe tải - Pedal cyclist injuried in collision with car, pick-up truck or van

V14 Người đi xe đạp bị thương khi va chạm với xe tảihay xe buýt – Pedal cyclist injuried in collision with heavy transport vehicle or bus

V15 Người đi xe đạp bị thương khi va chạm với tầu hoả, ô tô ray – Pedal cyclist injuried in collision with raiway train or railway or railway vehicle

V16 Người đi xe đạp bị thương khi va chạm với xe không động cơ khác - Pedal cyclist injuried in collision with other nonmotor vehicle

V17 Người đi xe đạp bị thương khi va chạm với vật cố định hay tĩnh vật - Pedal cyclist injuried in collision with fixed or stationary object

V18 Người đi xe đạp bị thương trong tai nạn giao thông không có va chạm - Pedal cyclist injuried in noncollision transport accident

V19 Người đi xe đạp bị thương trong những tai nạn giao thông khác, không rõ đặc điểm – Pedal cyclist injuried in other and unspecified transport accident

Người lái mô tô bị thương trong tai nạn giao thông (V20-V29)

Motorcycle rider injuried in transport accident

V20 Lái xe mô tô bị thương khi va chạm với người đi bộ hay súc vật - Motorcyclistrider injuried in collision with pedestrian or animal

V21 Lái xe mô tô bị thương khi va chạm với xe đạp – Motorcyclistrider injuried in collision with pedal cycle

V22 Lái xe mô tô bị thương khi va chạm với mô tô 2- 3 bánh - Motorcyclistrider injuried in collision with two or three-wheeled motor vehicle

V23 Lái xe mô tô bị thương khi va chạm với ô tô, xe tải thu nhặt hay xe tải - Motorcyclistrider injuried in collision with car, pick-up truck or van

V24 Lái xe mô tô bị thương khi va chạm với xe tải nặng hay xe buýt - Motorcyclistrider injuried in collision with heavy transport vehicle or bus

V25 Lái xe mô tô bị thương khi va chạm với tầu hoả, ô tô ray - Motorcyclistrider injuried in collision with railway train or railway vehicle

V26 Lái xe mô tô bị thương khi va chạm với xe không động cơ khác - Motorcyclistrider injuried in collision with other nonmotor vehicle

V27 Lái xe mô tô bị thương khi va chạm với vật cố định hay tĩnh vật - Motorcyclistrider injuried in collision with fixed or stationary object

V28 Lái xe mô tô bị thương trong TNGT không có va chạm - Motorcyclistrider injuried in noncollision transport accident

V29 Lái xe mô tô bị thương trong TNGT khác không rõ đặc điểm - Motorcyclistrider injuried in other and unspecified transport accident

Người đi mô tô 3 bánh bị thương trong tai nạn giao thông (V30-V39)

Occupant of three-wheeled motor vehicle injuried in transport accideent

V30 Người đi xe mô tô 3 bánh bị thương khi va chạm với người đi bộ hay súc vật – Occupant of three-wheeled motor vehicle injuried in collision with pedestrian or animal

V31 Người đi xe mô tô 3 bánh bị thương khi va chạm với xe đạp – Occupant of three-wheeled motor vehicle injuried in collision with pedal cycle

V32 Người đi xe mô tô 3 bánh bị thương khi va chạm với mô tô 2 hay 3 bánh – Occupant of three-wheeled motor vehicle injuried in collision with two or three wheeled motor vehicle

V33 Người trên xe mô tô 3 bánh bị thương khi va chạm với ô tô, xe tải thu nhặt và xe tải – Occupant of three-wheeled motor vehicle injuried in collision with car pick-up truck or van

V34 Người trên xe mô tô 3 bánh bị thương khi va chạm với xe tải nặng hay xe buýt – Occupant of three-wheeled motor vehicle injuried in collision with heavy trans. vehicle, bus

V35 Người trên xe mô tô 3 bánh bị thương khi va chạm với tầu hoả hây ô tô ray – Occupant of three-wheeled motor vehicle injuried in collision with railway train or rail vehicle

V36 Người trên xe mô tô 3 bánh bị thương khi va chạm với xe có động cơ khác – Occupant of three-wheeled motor vehicle injuried in collision withother nonmotor vehicle

V37 Người trên xe mô tô 3 bánh bị thương khi va chạm với vật cố định hay tĩnh vật – Occupant of three-wheeled motor vehicle injuried in collision with fixed or stationary object

V38 Người trên xe mô tô 3 bánh bị thương trong tai nạn giao thông không có va chạm – Occupant of three-wheeled motor vehicle injuried in noncollision transport accident

V39 Người trên xe mô tô 3 bánh bị thương trong tai nạn giao thông không khác không rõ đặc điểm – Occupant of three-wheeled motor vehicle injuried in other and unsp. trans. accident

Người đi ô tô bị thương trong tai nạn giao thông (V40-V49)

Car occupant injuried in transport accident

V40 Người đi ô tô bị thương khi va chạm với người đi bộ hay súc vật – Car occupant injuried in collision with pedestrian or animal

V41 Người đi ô tô bị thương khi va chạm với xe đạp – Car occupant injuried in collision with pedal cycle

V42 Người đi ô tô bị thương khi va chạm với mô tô 2 -3 bánh – Car occupant injuried in collision with 2-3 wheeled motovehicle

V43 Người đi ô tô bị thương khi va chạm với xe ô tô, xe tải thu nhặt hay xe tải – Car occupant injuried in collision with car, pick-up truck or van

V44 Người đi ô tô bị thương khi va chạm với xe tải nặng hay xe buýt – Car occupant injuried in collision with heavy transport vehicle or bus

V45 Người đi ô tô bị thương khi va chạm với tầu hoả, ô tô ray – Car occupant injuried in collision with railway train or railway vehicle

V46 Người đi ô tô bị thương khi va chạm với xe không động cơ khác – Car occupant injuried in collision with other nonmotor vehicle

V47 Người đi ô tô bị thương khi va chạm với vật cố định hay tĩnh vật – Car occupant injuried in collision with fixed or stationary

V48 Người đi ô tô bị thương trong tai nạn giao thông không có va chạm - Car occupant injuried in noncollision transport accident

V49 Người đi ô tô bị thương trong tai nạn giao thông khác và không rõ đặc điểm – Car occupant injuried in other and unspecified accidents

Người đi xe tải thu góp hay xe tải (TTG-T) bị thương trong TNGT (V50- V59)

Occupant of pick-up truck or van injuried in transport accident

V50 Người trên xe TTG-T bị thương do va chạm với người đi bộ hay súc vật - Occupant or pick-up truck or van injuried in collision with pedestrian or van

V51 Người trên xe TTG-T bị thương do va chạm với xe đạp – Occupant or pick-up truck or van injuried in collision with pedal cycle

V52 Người trên xe TTG-T bị thương do va chạm với môtô 2-3 bánh - Occupant or pick-up truck or van injuried in collision with 2-3 wheeled motor vehicle

V53 Người trên xe TTG-T bị thương do va chạm với ô tô, TTG-T - Occupant or pick-up truck or van injuried in collision with car pick-up truck or van

V54 Người trên xe TTG-T bị thương do va chạm với xe tải nặng hay xe buýt - Occupant of pick-up truckor van injuried in collision with heavy transport vehicle or bus

V55 Người trên xe TTG-T bị thương do va chạm với tầu hoả, ô tô ray - Occupant or pick-up truck or van injuried in collision with railway train or railway vehicle

V56 Người trên xe TTG-T bị thương do va chạm với xe không động cơ khác - Occupant or pick-up truck or van injuried in collision with other nonmotor vehicle

V57 Người trên xe TTG-T bị thương do va chạm với vật cố định hay tĩnh vật – Occupant of pick-up truck or van injuried in collision with fixed or stationary object

V58 Người trên xe TTG-T bị thương trong tai nạn giao thông không có va chạm – Occupant of pick-up truck or van injuried in noncollision transport accident

V59 Người trên xe TTG-T bị thương trong tai nạn giao thông khác không rõ đặc điểm – Occupant or pick-up truck or van injuried in collision with van injuried in other or unspecified transport accident

Người trên xe tải nặng (XTN) trong tai nạn giao thông (V60-V69)

Occupant of heavytransport vehicle injuried in transport accident

V60 Người trên XTN bị thương khi va chạm với người đi bộ hay súc vật - Occupant of heavy transport vehicle injuried in collision with pedestrian or animal

V61 Người trên XTN bị thương khi va chạm với xe đạp – Occupant of heavy transport vehicle injuried in collision with pedal cycle

V62 Người trên XTN bị thương khi va chạm với môtô 2-3 bánh – Occupant of heavy transport vehicle injuried in collision with 2-3 wheeled motor vehicle

V63 Người trên XTN bị thương khi va chạm với ô tô, TTG-T – Occupant of heavy transport vehicle injuried in collision with car pick-up truck or van

V64 Người trên XTN bị thương khi va chạm với XTN hay xe buýt - Occupant of heavy transport vehicle injuried in collision with heavy transport vehicle or bus

V65 Người trên XTN bị thương khi va chạm với tầu hoả, ô tô ray - Occupant of heavy transport vehicle injuried in collision with railway train, railway vehicle

V66 Người trên XTN bị thương khi va chạm với xe không động cơ khác - Occupant of heavy transport vehicle injuried in collision with other nonmotor vehicle

V67 Người trên XTN bị thương khi va chạm với vật cố định hay tĩnh vật - Occupant of heavy transport vehicle injuried in collision with fixed or stationary object

V68 Người trên XTN bị thương trong tai nạn giao thông không có va chạm - Occupant of heavy transport vehicle injuried in noncollision transport accident

V69 Người trên XTN bị thương trong tai nạn giao thông khác không rõ đặc điểm – Occupant of heavy transport vehicle injuried in other and unspecified transport accident

Người trên xe buýt (B) bị tai nạn giao thông (V70-V79)

Bus occupant injuried in transport accident

V70 Người trên xe B bị thương khi va chạm với người đi bộ hay súc vật - Bus occupant injuried in collision with pedestrian or animal

V71 Người trên xe B bị thương khi va chạm với xe đạp – Bus occupant injuried in collision with pedal cycle

V72 Người trên xe B bị thương khi va chạm với môtô 2-3 bánh – Bus occupant injuried in collision with 2-3 motorvehicle

V73 Người trên xe B bị thương khi va chạm với ô tô, TTG-T – Bus occupant injuried in collision with car pick-up truck or van

V74 Người trên xe B bị thương khi va chạm với XTN hay xe buýt – Bus occupant injuried in collision with heavy transport vehicle or bus

V75 Người trên xe B bị thương khi va chạm với tầu hoả, ô tô ray – Bus occupant injuried in collision with railway train or railway vehicle

V76 Người trên xe B bị thương khi va chạm với xe không có động cơ khác - Bus occupant injuried in collision with other nonmotor vehicle

V77 Người trên xe B bị thương khi va chạm với vật cố định hay tĩnh vật - Bus occupant injuried in collision with fixed or stationary object

V78 Người trên xe B bị thương trong tai nạn giao thông không có va chạm -  Bus occupant injuried in noncollision transport accident

V79 Người trên xe B bị thương trong tai nạn giao thông khác không rõ đặc điểm – Bus occupant injuried in other and unspecified transport accidents

Tai nạn giao thông khác trên mặt đất (V80-V89)

Other land transport accident

V80 Người cưỡi súc vật hoặc đi xe súc vật kéo bị thương trong tai nạn giao thông – Animal rider or occupant of animal drawn vehicle injuried in transport accident

V81 Người đi tầu hỏa hay ô tô ray bị thương trong tai nạn ghiao thông - Occupant of railwaytrain or railway vehicle injuried in transport accident

V82 Người dùng xe điện bị thương trong tai nạn giao thông – Occupant of streetcar injuried in transport accident

V83 Người đi xe đặc biệt sử dụng trong khuôn viên công nghiệp bị thương trong tai nạn giao thông – Occupant of special vehicle mainly used on industrial premises injuried in transport accident

V84 Người đi xe đặc biệt sử dụng trong nông nghiệp bị thương trong tai nạn giao thông – Occupant of special vehicle mainly used in argriculture injuried in transport accident

V85 Người đi xe đặc chủng xây dựng bị thương trong tai nạn giao thông - Occupant of special construction vehicle injuried in transport accident

V86 Người đi xe đặc chủng mọi địa hình hay xe có động cơ khác thiết kế nguyên thủy cho sử dụng ngoài quốc lộ bị thương trong tai nạn giao thông - Occupant of special all-terrain or other motorvehicle designed primary for off-road use, injuried in transport accident

V87 Tai nạn xe cộ có biết đặc điểm nhưng không biết hình thức vận tải của nạn nhân – Traffic accident of specific type but victim’s mode of transport unknown

V88 tai nạn không phải xe cộ có biết loại nhưng không biết phương tiện giao thông của nạn nhân – Nontraffic accident of specified type but victim’s mode of transport unknown

V89 Tai nạn xe có hay không có động cơ không biết loại xe – Motor or nonmotor vehicle accident type of unspecified

Tai nạn giao thông đường thủy (V90-V94) – Water transport accidents V90 Tai nạn đường thủy gây ngã xuống nước, ngập nước – Accident to watercraft causing drowning and submersion

V91 Tai nạn phương tiện giao thông thủy gây thương tổn khác – Accident to watercraft causing other injuried

V92 Ngã xuống nước hay ngập nước liên quan đến giao thông thủy không có tai nạn do phương tiện thuỷ – Water transport related drowning and submersion without accident to watercraft

V93 Tai nạn phương tiện thủy không có tai nạn của phương tiện, không gây ngã xuống nước hay ngập nước – Accident on board watercraft without accident to watercraft, not causing drowning and submersion

V94 Các tai nạn giao thông không rõ đặc điểm khác – Other and unspecified watertransport accident

Tai nạn giao thông hàng không và vũ trụ (V95-V97)

Air and space transport accident

V95 Tai nạn do phương tiện bay có động cơ gây tổn thương cho người đi - Accident to powered aircraft causing injury occupant

V96 Tai nạn của phương tiện bay không động cơ làm bị thương người trên tàu – Accident to nonpowered aircraft causing injury occupant

V97 Các tai nạn phương tiện bay khác có biết đặc điểm – Other specified air transport accident

Tai nạn giao thông không rõ đặc điểm khác (V98-V99)

Other and unspecified transport accidents

V98 Các tai nạn giao thông khác – Other specified transport accident

V99 Tai nạn giao thông không rõ đặc điểm – Unspecified transport accident

Các nguyên nhân bên ngoài khác của tai nạn chấn thương (W00-X59)

Other external cause of accidental injuries injuries

Ngã (W00-W19)

Falls

W00 Ngã trên cùng một mặt bằng liên quan đến bǎng tuyết -Fall on same level involving ice and snow

W01 trượt, vấp và lộn nhào – Fall on same level from slipping, stumbling

W02 Ngã liên quan đến trượt bǎng, ski, trượt patanh hay trên thanh trượt - Fall involving ice-skates skis, roller skates or skate boards

W03 Ngã trên cùng một mặt bằng do va chạm với, bị đẩy bới người khác - Other faall on same level due to collision with or pushing by another person

W04 Ngã khi đang được người khác bế – Fall while being carried level or supported by other person

W05 Ngã liên quan đến ghế xe đẩy – Fall involving wheelchair

W06 Ngã liên quan đến giường – Fall involving bed

W07 Ngã ghế – Fall involving chair

W08 đạc khác – Fall involving other funiture

W09 Ngã liên quan đến đồ chơi ở sân – Fall involving playground equipment

W10 Ngã lên và từ bậc thang, bậc thềm – Fall on and from stairs and steps

W11 Ngã trên và từ thang – Fall on and from ladder

W12 Ngã trên và từ giàn giáo – Fall on and from scaffolding

W13 Ngã từ, ra ngoài hay qua nhà, kiến trúc – Fall from out of or through building or structure

W14 Ngã cây -Fall from tree

W15 Ngã vách đá -Fall from cliff

W16 Nhẩy lao đầu hay nhẩy xuống nước gây chấn thương khác ngã xuống nước hay ngập nước – Diving or jumping into water causing injury other than drowning or submersion

W17 Ngã từ một mức này đến một mức khác – Other fall from level to another

W18 Ngã khác cùng mức – Other fall on same level

W19 Ngã không rõ đặc điểm – Unspecified fall

Tác dụng của lực cơ học bất động (W20-W49)

Exposure to inanimate mechanical forces

W20 Bị tác động của vật ném, tung hay đang rơi – Struck by thown, projected or falling object

W21 Va phải hay bị đập bởi dụng cụ thể thao – Stricking against or struck by sport equipment

W22 Tai nạn do các vật khác đập trở lại – Stricking against or struck by otherobjects

W23 Bị bắt, kẹp, ép hay cấu trong hay giữa các vật – Caught , cruched jammed or pinched in or between object

W24 Tiếp xúc với dụng cụ nâng, truyền không được xếp loại ở nơi khác - Contact with lifting and transmission device NEC

W25 Tiếp xúc với kính nhọn – Contact with sharp glass

W26 Tiếp xúc với dao, kiếm, dao gǎm – Contact with knife sword or dagger

W27 Tiếp xúc với dụng cụ thủ công không động cơ -Contact with nonpowered and tool

W28 Tiếp xúc với máy xén cỏ -Contact with powered lawnnower

W29 Tiếp xúc với dụng cụ thủ công có động cơ khác và máy nội trợ - Contact with other powered hand tools and houshold machinery

W30 Tiếp xúc với máy nông nghiệp – Contact with argricultural machinery

W31 Tiếp xúc với máy khác không rõ đặc điểm – Contact with other machinery

W32 Đạn súng tay – Handgun discharge

W33 Đạn súng có rãnh xoắn, súng ngắn, súng dài – Rifle, shortgun, and largerfirearm discharge

W34 Đạn súng tay khác không rõ đặc điểm – Discharge from other and unspecified firearms

W35 Nổ vỡ bình hơi nước – Explosion and rupture of boiler

W36 Nổ vỡ bình ga – Explosion and rupture of gasecylinder

W37 Nổ và vỡ lốp, ống dẫn hay vòi có điều hòa áp lực – Explosion and rupture of pressurized type pipe or hose

W38 Nổ và vỡ các dụng cụ khác không rõ đặc điểm có điều hòa áp lực - Explosion and rupture of other specified pressurized device

W39 Nổ pháo hoa – Discharge of firework

W40 Nổ vật tư khác – Explosion of other materials

W41 Bị ảnh hưởng bởi tia áp lực cao – Exposure to high pressure jet

W42 ảnh hưởng tiếng ồn – Explosure to noise

W43 ảnh hưởng độ rung – Explosure to vibriation

W44 Dị vật vào trong hay đi qua mắt hoặc các lỗ tự nhiên – Foreign body entering into or through eye or natural orifice

W45 Dị vật vào qua da – Foreign body or object entering though skin

W49 Bị ảnh hưởng của lực cơ học bất động khác không rõ đặc điểm - Exposure to other and unspecified inanimate machanic force

Ảnh hưởng của lực cơ học chuyển động (W50-W64)

Exposure to inanimate machanic force

W50 Bị người khác đập đánh, đá, vặn, cắn, cào – Hit , struck, kicked, twisted, biten or scartched by another person

W51 Bị người khác đánh đánh lại hay húc vào – Stricking against or bumped into by another

W52 Bị đám đông hay đám người chạy tán loạn ép, đẩy hay dẫm lên - Crushed pushed and steped on by crowd or human stampede

W53 Chuột cắn – Bitten by rat

W54 Bị chó cắn, đả thương – Bitten or struck by dog

W55 Cắn, đả thương do loài động vật có vú khác – Bitten or struck by other animals

W56 Tiếp xúc với động vật có vú ở dưới nước – Contact with marine animal

W57 Bị côn trùng không có nọc và các loài tiết túc không có nọc độc cắn hay đốt – Contactor stung by nonvenomous insect and other nonvenomous arthropods

W58 Bị cá sấu, cá sấu Mỹ cắn hay đả thương – Bitten or struck by crocodile or alligator

W59 Bị loài bò sát khác cắn hay kẹp – Bitten or struck by other reptiles

W60 Tiếp xúc với các cây gai, gai, lá nhọn -Contact with plant thorns and sharp leaves

W64 Bị ảnh hưởng của lực cơ học không xác định do chuyển động - Exposure to other and unspecified animate mechanical force

Tai nạn ngã xuống nước và ngập nước (NXN-NN) (W65-W74)

Accident drowning and submersion

W65 NXN-NN khi ở trong bồn tắm – Drowning and submersion while in bath-tub

W66 NXN-NN sau khi ngã vào bồn tắm – Drowning and submersion following fall into bath-tub

W67 NXN-NN khi ở bể bơi – Drowning and submersion while in swimming pool

W68 NXN-NN sau khi ngã vào bể bơi – Drowning and submersion fall into swimming -pool

W69 NXN-NN ở trong nước tự nhiên – Drowning and submersion while in naturalwater into natural water

W70 NXN-NN sau khi ngã xuống nước tự nhiên – Drowning and submersion following fall into natural water

W73 NXN-NN khác có rõ đặc điểm – Other specified drowning and submersion

W74 NXN-NN không rõ đặc điểm – Unspecified drowning and submersion

Các tai nạn đe doạ thở khác (W75-W84)

Other accident threats to breathing

W75 Tai nạn ngạt thở, nghẹt thở trên giường – Accident suffocation and strangulation in bed

W76 Tai nạn treo và thắt nghẹt khác – Other accident hanging and strangulation

W77 Đe doạ thở do sụt đất, đất rơi và các chất khác – Threat to breathing due to cave in falling earth and other substances

W78 Hít phải các chất chứa trong dạ dầy – Inhalation of gastric contents

W79 Hít và nuốt thức ǎn gây tắc đường hô hấp – Inhalation and ingestion of of foot causing obstruction of respiratory tract

W80 Hít và nuốt vật khác gây tắc đường hô hấp – Inhalation and ingestion of other objects causing obstruction of respiratory tract

W81 Bị nhốt, mắc bẫy trong môi trường oxy thấp – Confined to or trapped in a low oxygen environment

W83 Các đe doạ thở khác, biết đặc điểm – Other specified threaths to breathing

W84 Đe doạ thở không rõ đặc điểm – Unspecified threat to breathing

Phơi nhiễm dòng điện, phóng xạ và nhiệt độ áp lực không khí bao quanh quá mức (W85-W99)

Exposure to electric current radiation and extreme ambian air temperature and pressure

W85 Phơi nhiễm dây tải điện – Exposure to electric transmission lines

W86 Phơi nhiễm dòng điện biết rõ đặc điểm khác – Exposure to other specified electric current

W87 Phơi nhiễm dòng điện không rõ đặc điểm – Exposure to unspecified elctric current

W88 Phơi nhiễm tia xạ ion hóa – Exposure to ionizing radiation

W89 Phơi nhiễm ánh sáng nhìn thấy nhân tạo và ánh sáng cực tím - Exposure to man-made visible and ultraviolet light

W90 Phơi nhiễm tia xạ ion hoá khác – Exposure to other nonionizing radiation

W91 Phơi nhiễm tia xạ không rõ đặc điểm – Exposure to unspecified type of radiation

W92 Phơi nhiễm nhiệt độ nhân tạo cao quá mức – Exposure to excessive heat of manmade origin

W93 Phơi nhiễm nhiệt độ nhân tạo lạnh quá mức – Exposure to excessive cold of manmade origin

W94 Phơi nhiễm không khí cao áp, hạ áp và thay đổi áp lực – Exposure to to high and low air pressure and changes in air pressure

W99 Phơi nhiễm các môi trường nhân tạo khác không rõ đặc điểm - Exposure to other and unspecified man-made environmental factors

Phơi nhiễm khói, cháy , lửa (X00-X09) 

Exposure to smoke, fire and flames

X00 Phơi nhiễm cháy kiểm soát được ở toà nhà hay cấu trúc – Exposure to uncontrolled uncontrolled fire in building or strucure

X01 Phơi nhiễm cháy không kiểm soát được ở toà nhà hay cấu trúc - Exposure to uncontrolled fire not in building and structure

X02 Phơi nhiễm cháy nàh hay cấu trúc kiểm soát được – Exposure to controlled fire in building or structure

X03 Phơi nhiễm cháy kiểm soát được không phải ở nhà hay cấu trúc - Exposure to controlled fire not in building or structure

X04 Phơi nhiễm của vật rất dễ cháy – Exposure to ignition of nightwear flamable material

X05 Phơi nhiễm quần áo ngủ cháy hay nóng chảy – Exposure to ignition or malting of hightly flamable material

X06 Phơi nhiễm quần áo hay dụng cụ bốc cháy hay nóng chảy – Exposure to ignition and melting of other clothing and apparel

X08 Phơi nhiễm khói, cháy và lửa rõ đặc điểm khác – Expresure to other specified smoke fire, flames

X09 Phơi nhiễm khói, cháy và lửa không rõ đặc điểm – Exposure to unspecified smoke, fire, flames

Tiếp xúc với nhiệt và chất nóng (X10-X19)

Contact with heat and hot

X10 Tiếp xúc với đồ uống, thức ǎn, mỡ và dầu ǎn nóng -Contact with hot drinks food fats and cooking oils

X11 Tiếp xúc với nước máy nóng – Contact with hot tap-water

X12 Tiếp xúc với chất lỏng nóng khác – Contact with other hot fluids

X13 Tiếp xúc với hơi nước sôi và hơi nước nóng – Contact withsteam and hot vapours

X14 Tiếp xúc với không khí nóng, chất hơi nóng – Contact with hot air and gases

X15 Tiếp xúc với vật dụng trong nhà nóng – Contact withhot household appliances

X16 Tiếp xúc với dụng cụ làm nóng, lò sưởi, ống dẫn – Contact with hot heating appliances radiators and pipes

X17 Tiếp xúc với máy, dụng cụ nóng -Contact with hot engimes machinery and tools

X18 Tiếp xúc với kim loại nóng khác – Contact with other hot metals

X19 Tiếp xúc với các vật làm nóng và chất nóng khác không rõ đặc điểm - Contact with other, unspe. heat and hot substances

Tiếp xúc với cây và súc vật có độc (X20-X29)

Contact with venomous animals and plants

X20 Tiếp xúc với rắn độc và thằn lằn – Contact with venomous snakes and lizards

X21 Tiếp xúc với nhện độc – Contact with venomous spiders

X22 Tiếp xúc với bò cạp – Contact with scorpions

X23 Tiếp xúc với các loại – Contact with hornets waps and bees

X24 Tiếp xúc với các loại rết – Contact with centipedes an and venomous milipedes

X25 Tiếp xúc với các loại tiết túc có nọc độc, biết rõ đặc điểm – Contact with other specifiedvenomous arthropods

X26 Tiếp xúc với súc vật và cây độc dưới nước – Contact with venomous marine animals and plants

X27 Tiếp xúc với súc vật có nọc độc khác, biết rõ đặc điểm – Contact with other specified venomous animals

X28 Tiếp xúc với cây độc khác, biết rõ đặc điểm – Contact with other specified venomous plants

X29 Tiếp xúc với súc vật và cây độc không rõ đặc điểm – Contact with unspecified venomous animals and plants

Phơi nhiễm lực thiên nhiên (X30-X39)

Exposure to forces of nature

X30 Phơi nhiễm nhiệt thiên nhiên quá mức – Exposure to excessive natural heat

X31 Phơi nhiễm lạnh thiên nhiên quá mức – Exposure to excessive natural cold

X32 Phơi nhiễm nắng – Exposure to sunlight

X33 Nạn nhân của chớp -Victim of lightning

X34 Nạn nhân động đất -Victim of earthquake

X35 Nạn nhân núi lửa phun -Victim of volcanic eruption

X36 Nạn nhân tuyết lở , đất trượt hoặc các chuyển động khác của đất - Victim of avalanche, landslide and other earth movements

X37 Nạn nhân của bão lớn – Victim of cataclysmic storm

X38 Nạn nhân của lụt -Victim of flood

X39 Phơi nhiễm các lực thiên nhiên khác không rõ đặc điểm – Exposure of other and unspecified forces of nature

Ngộ độc và phơi nhiễm chất độc (X40-X49)

Accident poisoning by and exposure to noxious substances

X40 Tai nạn ngộ độc do phơi nhiễm với thuốc giảm đau không có thuốc phiện, hạ nhiệt và chống thấp khớp – Accident poisoning by and exposure to nonopioid analgesics antipyretics antirheumatics

X41 Tai nạn ngộ độc do phơi nhiễm với thuốc chống động kinh, an thần-gây ngủ, chống parkinson, tâm thần không được xếp loại ở nơi khác – Accident poisoning by and exposure  toantiepileptic sedative hypnotic antiparkinsonism and psychotropic drugs

X42 Tai nạn ngộ độc do phơi nhiễm với thuốc ngủ và thuốc hưng thần (sinh hoang tưởng) không được xếp loại ở nơi khác – Accident poisoning by and exposure to narcotic and psychodyslleptic

X43 Tai nạn ngộ độc do phơi nhiễm với thuốc tác động trên hệ thống thần kinh tự động -Accident poisoning by and exposure to other drugs and acting on the automatic nervous system

X44 Tai nạn ngộ độc do phơi nhiễm với các thuốc và sinh chất không rõ đặc điểm – Accident poisoning by and exposure to other and unspecified drugs, medicaments and biological substances

X45 Tai nạn ngộ độc và phơi nhiễm rượu – Accident poisoning by and exposure to alcohol X46 Tai nạn ngộ độc và phơi nhiễm dung môi hữu cơ và hydrocarbonhalogen và các hơi của chúng – Accident poisoning by and exposure to organic solvents and halogenated hydrocarbons and their vapours

X47 Tai nạn ngộ độc bởi và phơi nhiễm các khí và hơi khác - Accident poisoning by and exposure to other gases

X48 Tai nạn ngộ độc bởi và phơi nhiễm các chất diệt súc vật có hại - Accident poisoning by and exposure to pesticides

X49 Tai nạn ngộ độc bởi và phơi nhiễm các chất hóa học và chất có hại khác không rõ đặc điểm – Accident poisoning by and exposure to other and unspecified chemicals and noxious substances

Cố gắng quá mức, du lịch, thiếu thốn (X50-X57)

Overexertion travel and privation

X50 Cố gắng quá mức và những động tác nặng nhọc hoặc lặp đi lặp lại - Overexertion strenous or repetitive movement

X51 Du lịch và vận động -Travel and motion

X52 ở lâu trong môi trường không trọng lượng – Prolonged stay inweightless environment

X53 Thiếu thức ǎn – Lack of food

X54 Thiếu nước – Lack of water

X57 Thiếu thốn không rõ đặc điểm – Unspecified privation

Tai nạn do phơi nhiễm các yếu tố khác không xác định đặc điểm (X58-X59)

Accident exposure to other and unspecified factors

X58 Phơi nhiễm các yếu tố khác có biết đặc điểm – Exposure to other unspecified factors

X59 Phơi nhiễm các yếu tố khác không rõ đặc điểm – Exposure to unspecified factor

Cố tình tự hại (X60-X84)

Intentional sel-harm

X60 Cố ý tự đầu độc bằng và phơi nhiễm chất giảm đau hạ sốt và chống thấp khớp không có thuốc phiện – Intentional self-poisoning by and exposure to nonopioid analgesics antipyretics, antirheumatics

X61 Cố tình tự đầu độc bằng và phơi nhiễm thuốc chống động kinh, an thần gây ngủ, chống parkinson và thuốc tâm thần, không được xếp loại nơi khác - Intentional self-poisoning by and exposure to antiepileptic sedative hypnotic, antiparkinsonism and psychotropic drugs

X62 Cố tình tự đầu độc bằng và phơi nhiễm thuốc mê và hưng phấn tâm thần (gây hoang tưởng) không được xếp loại nơi khác – Intentional self poisoning by and exposure to narcotics, psychodysleptics (hallucinogens)

X63 Cố tình tự đầu độc bằng và phơi nhiễm thuốc tác động trên hệ thống thần kinh tự động -Intentional self-poisoning by exposure to other drugs acting on the automatic nervous system

X64 Cố tình tự đầu độc bằng và phơi nhiễm các thuốc và sinh chất không rõ đặc điểm khác – Intentional self-poisoning by and exposure to exposure to and unspecified drugs , medicaments , biological substances

X65 Cố tình tự đầu độc bởi và phơi nhiễm rượu- Intentional self -poisoning by and exposure to alcohol

X66 Cố tình tự đầu độc bởi và phơi nhiễm dung môi hữu cơ, hydrocarbon halogen và hơi của chúng – Intention self poisoning by and exposure to organic solvents and hallogenated hydrocarbons and their vapours

X67 Cố tình tự đầu độc bởi và phơi nhiễm các khí và hơi khác – Intentional self-poisoning by and exposure to other gases and vapours

X68 Cố tình tự đầu độc bởi và phơi nhiễm chất diệt súc vật – Intentional self-poisoning by and exposure to pesticides

X69 Cố tình tự đầu độc bởi và phơi nhiễm các hoá chất và chất có hại khác không rõ đặc điểm – Intentional self-poisoning by and exposure to other and unspecified chemicals and noxious substance

X70 Cố tình tự hại bằng treo, làm nghẹt và ngạt thở – Intentional self-harm byhanging , strangulation, suffocation

X71 Cố tình tự hại bằng nhảy xuống nước, trầm mình dưới nước - Intentional self-harm by drowning and submertion

X72 Cố tình tự hại bằng đạn súng ngắn – Intentional self-harm by handgun discharge

X73 Cố tình tự hại bằng súng, súng dài hơn – Intentional self-harm by rifle , shortgun larger firearm discharge

X74 Cố tình tự hại bằng súng khác, không rõ đặc điểm – Intentional selfharm by other, unspecified firearm discharge

X75 Cố tình tự hại bằng chất nổ – Intentional self-poisoning by and exposure to

X76 Cố tình tự hại bằng khói, cháy, lửa – Intentional self-harm by smoke fire, flames

X77 Cố tình tự hại bằng hơi nước, hơi nóng và vật nóng – Intentional selfharm steam hot vapours and hot object

X78 Cố tình tự hại bằng vật nhọn – Intentional self-harm by sharp object

X79 Cố tình tự hại bằng vật tầy – Intentional self-harm by blunt object

X80 Cố tình tự hại bằng nhẩy từ 1 chỗ cao – Intentional self-harm by jumping from a high place

X81 Cố tình tự hại bằng nhẩy hoặc nằm trước vật đang chuyển động - Intentional self-harm by jumping or lying before moving object

X82 Cố tình tự hại bằng đâm xe động cơ -Intentional self-harm by crashing of motor vehicle

X83 Cố tình tự hại bằng các phương tiện khác có biết đặc điểm – Intentional self-harm by other specified means

X84 Cố tình tự hại bằng các phương tiện khác không biết đặc điểm - Intentional self-harm by unspecified means

Tấn công (X85-Y09)

Assault

X85 Tấn công bằng thuốc, dược chất và chất sinh học -Assault by drugs, medicaments and biological substance

X86 Tấn công bằng chất ǎn da – Assault by corrosive substance

X87 Tấn công bằng chất diệt súc vật – Assault by pesticides

X88 Tấn công bằng các khí và hơi nước – Assault by gases and vapours

X89 Tấn công bằng hoá chất hay chất có hại khác biết rõ đặc điểm – Assault by other specified chemical and noxious substance

X90 Tấn công bằng hoá chất hay chất có hại khác không rõ đặc điểm - Assault by unspecified chemical and or noxious substance

X91 Tấn công bằng treo, làm nghẹt, ngạt thở – Assault by hanging, strangulation, suffocation

X92 Tấn công bằng bỏ xuống nước, làm ngập nước – Assault by droning and submersion

X93 Tấn công bằng đạn súng tay – Assault by handgun dischage

X94 Tấn công bằng đạn súng trường, súng ngắn và súng lớn hơn – Assault by rifle shortgun and larger firearm discharge

X95 Tấn công bằng súng khác và không rõ đặc điểm – Assault by other and unspecified firearm discharge

X96 Tấn công bằng các chất nổ – Assault by explosive material 

X97 Tấn công bằng khói, cháy và lửa – Assault by smoke ,fire and flames

X98 Tấn công bằng hơi nước, hơi nước nóng và vật nóng – Assault by steam,hot vapours, hot object

X99 Tấn công bằng vật nhọn, sắc – Assault by sharp object

Y00 Tấn công bằng các vật tù – Assault by blunt object

Y01 Tấn công bằng đẩy từ trên cao – Assault by pushing from high place

Y02 Tấn công bằng đẩy hay đặt nạn nhân trước vật đang chuyển động - Assault by pushing or placing victim before moving object

Y03 Tấn công bằng đâm xe động cơ – Assault by crashing of motor vehicle

Y04 Tấn công bằng sức cơ thể – Assault by bodily force

Y05 Tấn công tình dục bằng sức người – Sexual assault by bodily force

Y06 Cẩu thả hay bỏ rơi – Neglect and abandonement

Y07 Các hội chứng hành hạ khác – Other maltreatment syndromes

Y08 Tấn công bằng phương tiện khác, biết đặc điểm – Assault byother specified means

Y09 Tấn công bằng phương tiện không rõ đặc điểm – Assault by unspecified means

Biến cố không rõ ý đồ (Y10-Y34)

Event of undetermined intent

Y10 Ngộ độc và phơi nhiễm thuốc giảm đau, hạ sốt, chống thấp khớp không có thuốc phiện, không rõ ý đồ – Poisoning by and exposure to nonopioid analgesics ,antipyretics undeterminated intent

Y11 Ngộ độc và phơi nhiễm thuốc chống động kinh, an thần-gây ngủ, chống parkinson và hướng thần, không được xếp loại ở chỗ khác, không rõ ý đồ - Poisoning by and exposure to antiepileptic , sedative -hypnotic antiparkinsonism and psychotropic drugs NEC undetermined intent

Y12 Ngộ độc và phơi nhiễm thuốc mê và thuốc làm hưng phấn tinh thần (sinh hoang tưởng) không được xếp loại ở chỗ khác, không rõ ý đồ - Poisoning by and exposure to narcotics and psychodysleptics (hallucinogens), NEC, undetermined intent

Y13 Ngộ độc và phơi nhiễm thuốc tác động trên hệ thần kinh tự động, không rõ ý đồ – Poisoning by and exposure to other drugs acting on the automatic nervous system

Y14 Ngộ độc và phơi nhiễm các thuốc và sinh chất khác không rõ đặc điểm, không rõ ý đồ – Poisoning by and exposure to other and unspecified drugs medicament and biological substances undetermined intent

Y15 Ngộ độc và phơi nhiễm rượu không rõ ý đồ – Poisoning by and exposure to alcohol undetermined undetermined intent

Y16 Ngộ độc và phơi nhiễm các dung môi hữu cơ và hydrocarbon sinh halogen và các hơi của chúng, không rõ ý đồ – Poisoning by and exposure to organic solvents and halogenated hydrocarbons and their vapours undetermined intent

Y17 Ngộ độc và phơi nhiễm các khí và hơi khác không rõ ý đồ – Poisoning by and exposure to other gases and vapours undetermined

Y18 Ngộ độc và phơi nhiễm chất diệt súc vật, không rõ ý đồ – Poisoning by and exposure to pestcides undetermined intent

Y19 Ngộ độc và phơi nhiễm với hoá chất và chất có hại khác không rõ đặc điểm, không rõ ý đồ – Poisoning by and exposure to other and unspecified chemicals and noxious substances undetermined intent

Y20 Treo, làm nghẹt, làm ngạt, không rõ ý đồ – Hanging stragulation and suffocation undetermined intent

Y21 Ngã xuống nước, ngập nước không rõ ý đồ – Drowning and submertion undetermined intent

Y22 Đạn súng tay không rõ ý đồ – Handgun discharge undetermined intent

Y23 Đạn súng trường, súng ngắn và súng lớn hơn không rõ ý đồ – Rifle, shortgun and larger firearm discharge undetermined intent

Y24 Đạn của súng khác không rõ đặc điểm, không rõ ý đồ – Other and unspecified firearm discharge undetermined intent

Y25 Tiếp xúc chất nổ không rõ ý đồ – Contact with explosive material undet. intent undetermined intent

Y26 Phơi nhiễm khói, cháy và lửa không rõ ý đồ – Exposure to smoke fire and flames undetermined intent

Y27 Phơi nhiễm hơi nước, hơi nước nóng và vật nóng, không rõ ý đồ - Contact with steam hot vapours, hot objects, undetermined intent (U.I)

Y28 Tiếp xúc vật sắc nhọn không rõ ý đồ – Contact with sharp object undetermined intent

Y29 Tiếp xúc vật tầy, không rõ ý đồ – Contact with blunt object U.I

Y30 Ngã, nhẩy hay bị đẩy từ trên cao không rõ ý đồ – Falling, jumping, pushed from a high place UI

Y31 Ngã, nằm hoặc chạy trước hay chạy vào các vật đang chuyển động không rõ ý đồ – Falling lying or running before or into moving object

Y32 Bị ô tô cán không rõ ý đồ – Crashing of motor vehicle U.I

Y33 Các biến cố khác biết rõ đặc điểm, không rõ ý đồ – Other specified events U.I

Y34 Biến cố khác không rõ đặc điểm, không rõ ý đồ – Unspecified events UI

Can thiệp hợp pháp và hành động chiến tranh (Y35-Y36)

Legal intervention and operation of war

Y35 Can thiệp hợp pháp – Legal intervention

Y36 Hành động trong chiến tranh – Operation of war

Biến chứng của chǎm sóc nội – ngoại khoa (Y40-Y84)

Complications of medical and surgical care

Tai biến của thuốc và các chất sinh học trong điều trị (Y40-Y59)

Drugs, medicament s and biological substances causing adverse effects in therapeutic use

Y40 Kháng sinh toàn thân – Systemic antibiotics

Y41 Các loại kháng khuẩn và ký sinh vật, đường toàn thân – Other systemic antiinfective and antiparasitics

Y42 Nội tiết tố và các chế phẩm tổng hợp của nó và thuốc đối kháng, không được xếp loại chỗ khác – Hormones and their systemic substitutes and antagonists, NEC

Y43 Chất tác dụng toàn thân trước tiên – Primarily systemic agents Y44 Chất tác dụng trước tiên lên các thành phần của máu – Agents primarily affecting blood constituents

Y45 Thuốc giảm đau, hạ sốt và chống viêm – Analgesics, antipyretics, antiinflamatory drugs

Y46 Thuốc chống động kinh và Parkinson – Antiepileptic, antiparkinsonism drugs

Y47 Thuốc an thần, gây ngủ và chống lo lắng – Sedative hypnotic, antianxiety drugs

Y48 Khí gây mê và điều trị -Anesthetics and therapeutic gases

Y49 Thuốc hướng thần không được xếp loại ở nơi khác – Psycotropic drugs NEC

Y50 Kích thích hệ thần kinh trung ương không được xếp loại ở nơi khác - Central nervous system stimulants NEC

Y51 Thuốc tác dụng trước trên hệ thần kinh tự động – Drugs primarily affecting the automatic nervous system

Y52 Thuốc tác dụng trước hết trên hệ tim mạch – Agent primarily affecting the cardiovascular system

Y53 Thuốc tác dụng trước hết trên hệ tiêu hóa – Agent primarily affecting the gastrointestinal system

Y54 Thuốc tác dụng trước hết lên cân bằng nước và chuyển hóa chất khoáng và acid uric – Agent primarily affecting water-balanceand mineral and uric acid metabolicsm

Y55 Thuốc tác dụng trước hết lên cơ trơn, cơ vân và hệ hô hấp – Agent primarily acting on smooth and skeletal muscules and the respiratory system

Y56 Tác dụng tại chỗ, trước hết lên da và niêm mạc và thuốc mắt, tai mũi họng và rǎng – Topical agents primarily affecting skins and mucous membrane and ophtalmological otorhinolaryngological and dental drugs

Y57 Thuốc và dược chất khác không rõ đặc điểm – Other and unspecified drugs and medicaments

Y58 Vaccin vi khuẩn – Bacterial vaccines

Y59 Các vaccin và sinh chất khác, không rõ đặc điểm – Other and unspecified vaccines and biological drugs

Rủi ro của bệnh nhân trong điều trị nội ngoại khoa (Y60-Y69)

Misadventures to patients during surgical and medical care

Y60 Không cố ý cắt, chọc, làm thủng, chảy máu trong khi khám nội, ngoại khoa – Unintentional cut, puncture perforation or haemorrhage during surgical and medical care

Y61 Dị vật nhỡ để quên trong cơ thể khi chǎm sóc nội, ngoại khoa – Foreign object accidentally left in body during surgical and medical care

Y62Không đảm bảo vô trùng trong chǎm sóc nội, ngoại khoa – Failure of sterile precausions during surgical and medical care

Y63 Không đảm bảo liều lượng trong chǎm sóc nội, ngoại khoa – Failure in dosage during surgical and medical care

Y64 Chất liệu y tế hay sinh học lây nhiễm – Contaminated medical or biological substances

Y65 Các rủi ro khác trong chǎm sóc nội, ngoại khoa -Other misadventures during sur. medical care

Y66 Không thực hiện chǎm sóc nội và ngoại khoa – Nonadministration of surgical and medical care

Y69 Rủi ro không rõ đặc điểm trong chǎm sóc nội, ngoại khoa – Unspecified misadventure during surgical and medical care

Dụng cụ y tế kết hợp với tai biến trong khi dùng để chẩn đoán và điều trị (Y70-Y82)

Medical devices associated with adverse incidents in diagnostic and therapeutic use

Y70 Dụng cụ gây mê kết hợp với tai biến – Anesthesiology device associated with adverse incidents

Y71 Dụng cụ tim mạch kết hợp với tai biến – Cardiovasular device associated adverse incidents

Y72 Dụng cụ tai mũi họng kết hợp với tai biến – Otorhinolaryngoly device associated with adverse incidents

Y73 Dụng cụ tiêu hóa, tiết niệu kết hợp với tai biến – Gastroenterology and urology device associated with adverse incidents

Y74 Dụng cụ dùng cá nhân và ở bệnh viện đa khoa kết hợp với tai biến - General hospital and personal use device associated with adverse incidents

Y75 Dụng cụ thần kinh kết hợp với tai biến – Neurological devices associated with adverse incidents

Y76 Dụng cụ sản phụ khoa kết hợp với tai biến – Obstetric and gynecological devices associated with adverse incidents

Y77 Dụng cụ mắt kết hợp với tai biến -Ophtalmic device associated with adverse incidents

Y78 Dụng cụ điện quang kết hợp với tai biến- Radiological device associated with adverse incidents

Y79 Dụng cụ chỉnh hình kết hợp với tai biến- Orthopaedic device associated with adverse incidents

Y80 Dụng cụ y tế kết hợp với tai biến-Physical medicine device associated with adverse incidents

Y81 Dụng cụ phẫu thuật chung và tạo hình kết hợp với tai biến – General and plastic surgery device with adverse incidents

Y82 Dụng cụ khác và không rõ đặc điểm kết hợp với tai biến – Other and unspecified device associated with adverse incidents

Thủ thuật nội hay ngoại khoa là nguyên nhân của phản ứng bất thường của bệnh nhân hay biến chứng sau này, mà không nêu ra là rủi to trong khi tiến hành thủ thuật (Y83-Y84)

Surgical and other medical procedures as the cause of abnormal reaction of the patient, or of later complication, without mention of misadventure at the time of the procedure

Y83 Phẫu thuật và các thủ thuật ngoại khoa khác là nguyên nhân của phản ứng bất thường của bệnh nhân hay biến chứng sau này, không nêu rủi ro trong lúc tiến hành thủ thuật – Surgical operation and other surgical procedures as the cause of abnormal reaction of the patient, or later complication without mentionof misadventure at the time procedure

Y84 Các thủ thuật nội khoa khác là nguyên nhân của phản ứng bất thường ở bệnh nhân hay biến chứng sau này, mà không nêu rõ vấn đề rủi ro trong lúc tiến hành thủ thuật – Other medical procedures as the cause of abnormal reaction of the patient or later complication without mention of misadventure at the time of procedure

Di chứng của nguyên nhân bên ngoài của bệnh lý và tử vong (Y85-Y89)

Sequelae of external causes of morbidity and mortality

Y85 Di chứng của tai nạn giao thông – Sequlae of transport accidentd

Y86 Di chứng của các tai nạn khác – Sequlae of other accidents

Y87 Di chứng của cố ý tự hại, tấn công hay biến cố không rõ đặc điểm - Sequlae of international self-harm assault and events of undetermined intent

Y88 Di chứng của chǎm sóc nội ngoại khoa như là nguyên nhân bên ngoài - Sequlae of surgical and medical care as external cause

Y89 Di chứng của các nguyên nhân bên ngoài khác – Sequlae of other external cause

Các yếu tố phụ liên quan đến các nguyên nhân bệnh lý và tử vong sắp xếp ở nơi khác (Y90-Y98)

Supplementary factors related to cause of morbidity classified elswhere

Y90 Bằng chứng có sự tham gia của rượu xác định bằng mức cồn trong máu - Evidence of alcohol involvement determined by blood alcohol level

Y91 Bằng chứng có sự tham gia của rượu xác định bằng mức độ nhiễm độc - Evidence of alcohol involvement determined by level of intoxication

Y95 Điều kiện bệnh viện – Nosocominal condition

Y96 Điều kiện liên quan đến lao động – Work relaed condition

Y97 Điều kiện liên quan đến ô nhiễm môi trường – Environmental -pollution -related condition

Y98 Điều kiện liên quan đến cách sống – Lifestyle -related condition

Trở về

Chuyên trang phòng chữa bệnh

Bệnh Tim mạch - Máu

Bệnh cao huyết áp
Bệnh huyết áp thấp
Bệnh đột quỵ
Bệnh tim mạch vành
Xơ vữa động mạch
Nhồi máu cơ tim
Tai biến mạch máu não
Bệnh suy tim
Bệnh tim mạch
Bệnh thiếu máu
Bệnh máu nhiễm mỡ
Máu khó đông
Nhiễm trùng máu
Bệnh bạch cầu

Bệnh thận - tiết niệu

Bệnh tiểu đường
Bệnh suy thận
Bệnh sỏi thận
Bệnh viêm cầu thận
Viêm đường tiết niệu
Viêm tuyến tiền liệt

Bệnh phổi – hô hấp

Bệnh viêm phổi
Hen phế quản
Viêm phế quản
Bệnh hen suyễn
Bệnh bạch hầu
Bệnh đường hô hấp

Bệnh Gan mật

Bệnh viêm gan B
Viêm gan C
Viêm gan A
Bệnh xơ gan
Bệnh suy gan
Gan nhiễm mỡ
Bệnh sỏi mật
Viêm túi mật

Bệnh dạ dày - Tiêu hóa

Bệnh đau dạ dày
Viêm loát dạ dày tá tràng
Viêm thực quản
Bệnh khó tiêu
Bệnh trĩ
Bệnh táo bón
Rối loạn tiêu hóa
Viêm đại tràng
Viêm ruột thừa

Bệnh ung thư

Ung thư gan
Ung thư phổi
Ung thư dạ dày
Ung Thư thận
Ung thư máu
Ung thư xương
Ung thư vòm họng
Ung thư thực quản
Ung thư thanh quản
Ung thư tuyến giáp
Ung thư tá tràng
Ung thư tụy
Ung thư ruột
Ung thư đại tràng
Ung thư vú
Ung thư buồng trứng
Ung thư cổ tử cung
Ung thu tinh hoàn
Ung thư tuyến tiền liệt
Ung thư da

Các loại bệnh khác

Bệnh sản khoa
Bệnh phụ khoa
Bệnh hiếm muộn
Bệnh nam khoa
Suy giảm miễn dịch
Sốt sốt huyết
Sốt rét
Sốt siêu vi
Sốt phát ban
Bệnh thương hàn
Bệnh sởi
Bệnh thủy đậu
Bệnh chân tay miệng
Bệnh đau bụng
Bệnh cảm cúm
Bệnh dịch hạch
Bệnh Rubella
Bệnh bại liệt
Rối loạn hệ miễn dịch
Bệnh rụng tóc
Bệnh hói đầu
Bệnh Down
Bệnh HIV-AIDS
Bệnh lây qua đường tình dục

Bệnh cơ xương khớp

Bệnh gout
Bệnh viêm khớp
Thoái hóa cột sống
Thoái hóa đốt sống cổ
Bệnh thoái hóa khớp
Thoát vị đĩa đệm
Viêm khớp dạng thấp
Bệnh phong thấp
Bệnh loãng xương
Bệnh gai cột sống
Bệnh đau lưng

Bệnh ngoài da

Bệnh nám da
Bệnh á sừng
Bệnh vảy nến
Bệnh chàm - Eczema
Bệnh mề đay
Bệnh da liễu
Bệnh hoa liễu
Bệnh vàng da
Bệnh mụn trứng cá
Bệnh giời leo – Zona
Bệnh nấm da
Viêm da thần kinh
Viêm da dị ứng

Bệnh răng hàm mặt

Sâu răng
Bệnh nha chu
Nhiệt miệng
Bệnh hôi miệng
Bệnh răng hàm mặt

Bệnh Tai mũi họng

Viêm xoang
Viêm họng
Viêm tai giữa
Chảy máu cam
Khiếm thính
Viêm mũi dị ứng
Viêm thanh quản
Viêm Amidan
Bệnh quai bị
Bệnh tai mũi họng

Bệnh về mắt

Cận thị
Viễn thị
Loạn thị
Lão thị
Khiếm thị
Tăng nhãn áp
Đau mắt đỏ
Đau mắt hột
Bệnh về mắt

Đầu não - Thần kinh

Bệnh đau đầu
Bệnh trầm cảm
Bệnh mất ngủ
Bệnh động kinh
Bệnh dại
Rối loạn tiền đình
Thiên đầu thống
Bệnh tự kỷ
Say tàu xe
Viêm màng não
Bại não
Tâm thần phân liệt
Rối loạn tâm thần
Rối loạn hành vi
Rối loạn nhân cách
Mất trí nhớ
Hoang tưởng ảo giác
Suy giảm trí nhớ
Stress - Căng thẳng
Mộng du
Ngất xỉu
Nói lắp
Chứng nghiện rượu
Bệnh Alzheimer
Bệnh Parkinson
Bệnh tâm thần
Bệnh thần kinh
Tăng động giảm chú ý
Run tay chân
Tinsuckhoe.com- Ads demo
tin suc khoe

Copyright © 2009 Tinsuckhoe.com. All rights reserved

Thông tin trên tinsuckhoe.com chỉ có tính chất tham khảo. Không tự ý áp dụng khi chưa hỏi kiến bác sĩ.

Liên hệ: 098 300 6168 (Mr. Mạnh Toàn)

Toàn bộ hệ thống được vận hành trên nền CIINS    
Thiết kế web và phát triển bởi WebDesign.vn